แพ็คเกจรับทำ Presentation วีดีโอแนะนำองค์กรคุ้มค่า-แนะนำสินค้าคุ้มราคา

 
 

ใหม่.. แพคเกจผลิต Presentation สำหรับสร้างความโดดเด่นให้กับ บริษัท องค์กร ด้วยการนำเสนอโดย "วีดีโอพรีเซ็นเทชั่น" คิทโปรดักชั่น มอบข้อเสนอพิเศษ "โปร.. คุ้มมากกก.." ค่าผลิตรวมทุกอย่าง ทั้งวีดีโอพรีเซ็นเทชั่นบริษัท องค์กร และพรีเซ็นเทชั่นแนะนำสินค้า โทรหาเรา.. สำหรับการจองโปรโมชั่น "โปรฯ คุ้มมากกก.." วันนี้

 
 
 
  พรีเซ็นเทชั่น บริษัท องค์กร ภาคภาษาไทย
 
 
  พรีเซ็นเทชั่น แนะนำสินค้า ภาคภาษาไทย
 
 
 
     
 

สร้างความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ด้วยวีดีโอพรีเซ็นเทชั่น แนะนำบริษัท องค์กร ภาคภาษาไทย ด้วยทีมเขียนบทคุณภาพ จัดวางโครงสร้างการนำเสนออย่างน่าสนใจ สำหรับโปรฯ "คุ้มมากกก.." พรีเซ็นเทชั่น ภาคภาษาไทยนี้ ประกอบด้วยงานผลิตตั้งแต่จัดทำบท ถึงส่งมอบวีดีโอพรีเซ็นเทชั่น คิทโปรดักชั่นเสนองานดังนี้

  ๐ สำรวจข้อมูล สำหรับจัดทำบทแนะนำบริษัท องค์กร
  ๐ ออกแบบบทพรีเซ็นเทชั่น
  ๐ ถ่ายทำ บันทึกภาพวีดีโอ (2 วัน)
  ๐ ตัดต่อ ลำดับภาพ พร้อมกราฟฟิกประกอบ
  ๐ บันทึกเสียงพาก์ยภาษาไทย โดยผู้บรรยายของ
     คิทโปรดักชั่น
  ๐ ส่งมอบงานเป็นดีวีดี ไฟล์ต้นฉบับ และสำหรับ
     เปิดกับเครื่องเล่นดีวีดี

โทรหาเราที่ 086-306-9959

 
     
 
     
 

สร้างแรงดึงดูด ให้กับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของท่าน สู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อย่างแม่นยำ ด้วย พรีเซ็นเทชั่นแนะนำสินค้า ภาคภาษาไทย ด้วยมือเขียนบทรายการแนะนำสินค้าอย่างโดดเด่น ทำให้สินค้าและบริการเหนือคู่แข่ง เข้าถึงใจผู้บริโภคอย่างถึงกึ๋น คิทโปรดักชั่นเสนองานพรีเซ็นเทชั่นแนะนำสินค้าดังนี้

  ๐ สำรวจข้อมูล สำหรับจัดทำบทแนะนำสินค้า บริการ
  ๐ ออกแบบบทพรีเซ็นเทชั่นแนะนำสินค้า บริการ
  ๐ ถ่ายทำ บันทึกภาพวีดีโอ (2 วัน) พร้อมพิธีกร
  ๐ ตัดต่อ ลำดับภาพ พร้อมกราฟฟิกประกอบ
  ๐ บันทึกเสียงพาก์ยภาษาไทย โดยผู้บรรยายของ
     คิทโปรดักชั่น
  ๐ ส่งมอบงานเป็นดีวีดี ไฟล์ต้นฉบับ และสำหรับ
     เปิดกับเครื่องเล่นดีวีดี

โทรหาเราที่ 086-306-9959

 
     
 
         
 
  คิทโปรดักชั่น ใช้อุปกรณ์บันทึกภาพ และตัดต่อด้วยระบบ HD (High Definition) ซึ่งเป็นระบบภาพคุณภาพสูง ให้ความละเอียดของภาพคมชัดกว่าระบบ SD (Standard Definition) ถึง 5 เท่า ทำให้งานวีดีโอพรีเซ็นเทชั่น แสดงภาพอย่างคมชัด น่าสนใจมากขึ้น และสามารถฉายภาพผ่านโทรทัศน์แบบ LCD อัตราส่วนภาพ 16:9 ได้อย่างเต็มจอ  
 
 
  พรีเซ็นเทชั่น บริษัท องค์กร ภาษาอังกฤษ
 
 
  พรีเซ็นเทชั่น บริษัท องค์กร ไทย-อังกฤษ
 
 
 
     
 

สร้างความโดดเด่นแบบอินเตอร์ ด้วยวีดีโอพรีเซ็นเทชั่น แนะนำบริษัท องค์กร ภาคภาษาอังกฤษ ด้วยทีมเขียนบทคุณภาพ จัดวางโครงสร้างการนำเสนออย่างน่าสนใจ พรีเซ็นเทชั่น ภาคภาษาอังกฤษนี้ ประกอบด้วยงานผลิตตั้งแต่จัดทำบท ถึงส่งมอบวีดีโอพรีเซ็นเทชั่น คิทโปรดักชั่นเสนองานดังนี้

  ๐ สำรวจข้อมูล สำหรับจัดทำบทแนะนำบริษัท องค์กร
  ๐ ออกแบบบทพรีเซ็นเทชั่น
  ๐ ถ่ายทำ บันทึกภาพวีดีโอ (2 วัน)
  ๐ ตัดต่อ ลำดับภาพ พร้อมกราฟฟิกประกอบ
  ๐ บันทึกเสียงพาก์ยภาษาอังกฤษ โดยผู้บรรยายของ
     คิทโปรดักชั่น
  ๐ ส่งมอบงานเป็นดีวีดี ไฟล์ต้นฉบับ และสำหรับ
     เปิดกับเครื่องเล่นดีวีดี

โทรหาเราที่ 086-306-9959

 
     
 
     
 

สร้างความโดดเด่นแบบคอมโบสองภาษา ด้วยวีดีโอพรีเซ็นเทชั่น แนะนำบริษัท องค์กร ภาคภาษาไทย-อังกฤษ ด้วยทีมเขียนบทคุณภาพ จัดวางโครงสร้างการนำเสนออย่างน่าสนใจ พรีเซ็นเทชั่น ภาคภาษาไทย-อังกฤษนี้ ประกอบด้วยงานผลิตตั้งแต่จัดทำบท ถึงส่งมอบวีดีโอพรีเซ็นเทชั่น คิทโปรดักชั่นเสนองานดังนี้

  ๐ สำรวจข้อมูล สำหรับจัดทำบทแนะนำบริษัท องค์กร
  ๐ ออกแบบบทพรีเซ็นเทชั่น
  ๐ ถ่ายทำ บันทึกภาพวีดีโอ (2 วัน)
  ๐ ตัดต่อ ลำดับภาพ พร้อมกราฟฟิกประกอบ
  ๐ บันทึกเสียงพาก์ยภาษาไทย-อังกฤษ โดยผู้บรรยายของ
     คิทโปรดักชั่น
  ๐ ส่งมอบงานเป็นดีวีดี ไฟล์ต้นฉบับ และสำหรับ
     เปิดกับเครื่องเล่นดีวีดี

โทรหาเราที่ 086-306-9959

 
     
 
         
 
  รู้ไหมว่า ความยาว "วีดีโอพรีเซ็นเทชั่น" ควรอยู่ระหว่าง 5-10 นาที เนื่องจากความสนใจของผู้ชม จะอยู่ในความสนใจไม่เกิน 10 นาที หลังจากนั้นความสนใจจะลดลง ดังนั้นการเขียนบทพรีเซ็นเทชั่น จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการบรรจุสาระ เนื้อหาที่ต้องการใส่ลงไปในวีดีโอพรีเซ็นเทชั่นในระยะเวลาที่เหมาะสม  
 
 
  พรีเซ็นเทชั่น บริษัท องค์กร พิธีกร-ไทย
 
 
  พรีเซ็นเทชั่นบริษัทองค์กรพิธีกรไทยอังกฤษ
 
 
 
     
 

สร้างความโดดเด่นพร้อมแรงดึงดูด ด้วยวีดีโอพรีเซ็นเทชั่น แนะนำบริษัท องค์กร ภาคภาษาไทยพร้อมด้วยพิธีกรด้วยทีมเขียนบทคุณภาพ จัดวางโครงสร้างการนำเสนออย่างน่าสนใจ พรีเซ็นเทชั่น ภาคภาษาไทยนี้ ประกอบด้วยงานผลิตตั้งแต่จัดทำบท ถึงส่งมอบวีดีโอพรีเซ็นเทชั่น คิทโปรดักชั่นเสนองานดังนี้

  ๐ สำรวจข้อมูล สำหรับจัดทำบทแนะนำบริษัท องค์กร
  ๐ ออกแบบบทพรีเซ็นเทชั่น
  ๐ ถ่ายทำ บันทึกภาพวีดีโอ (2 วัน) พร้อมพิธีกร
  ๐ ตัดต่อ ลำดับภาพ พร้อมกราฟฟิกประกอบ
  ๐ บันทึกเสียงพาก์ยภาษาไทย โดยผู้บรรยายของ
     คิทโปรดักชั่น
  ๐ ส่งมอบงานเป็นดีวีดี ไฟล์ต้นฉบับ และสำหรับ
     เปิดกับเครื่องเล่นดีวีดี

สอบถามรายละเอียดโทร 086-306-9959

 
     
 
     
 

สร้างความโดดเด่นพร้อมแรงดึงดูดแบบคอมโบสองภาษา ด้วยวีดีโอพรีเซ็นเทชั่น แนะนำบริษัท องค์กร กับพิธีกรภาคภาษาไทย-อังกฤษ ด้วยทีมเขียนบทคุณภาพ จัดวางโครงสร้างการนำเสนออย่างน่าสนใจ พรีเซ็นเทชั่น ภาคภาษาไทย-อังกฤษนี้ ประกอบด้วยงานผลิตตั้งแต่จัดทำบท ถึงส่งมอบวีดีโอพรีเซ็นเทชั่น คิทโปรดักชั่นเสนองานดังนี้

  ๐ สำรวจข้อมูล สำหรับจัดทำบทแนะนำบริษัท องค์กร
  ๐ ออกแบบบทพรีเซ็นเทชั่น
  ๐ ถ่ายทำ บันทึกภาพวีดีโอ (2 วัน) พร้อมพิธีกร
  ๐ ตัดต่อ ลำดับภาพ พร้อมกราฟฟิกประกอบ
  ๐ บันทึกเสียงพาก์ยภาษาไทย-อังกฤษ โดยผู้บรรยายของ
     คิทโปรดักชั่น
  ๐ ส่งมอบงานเป็นดีวีดี ไฟล์ต้นฉบับ และสำหรับ
     เปิดกับเครื่องเล่นดีวีดี

สอบถามรายละเอียดโทร 086-306-9959

 
     
 
         
Back to kitpcorporation.com
  แพคเกจผลิตวีดีโอพรีเซ็นเทชั่น "คุ้มมากกก.." พิเศษ สำหรับลูกค้า คิทโปรดักชั่น จำนวนจำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวัน เวลา 9.30 - 18.00 น.
โทรหาเราที่ 086-306-9959 และอีเมลล์ที่ inf@kitcorporation.com